Oulun ammattikorkeakoulu

Ypyä, Johanna

Oulun ammattikorkeakoulu

h6ypjo00(at)students.oamk.fi 

p. 044 580 6202 

Johanna Ypyä opiskelee hoitotyön tutkinto-ohjelmassa sairaanhoitajaksi (AMK). 

Julkaisut ePookissa:

  • Saastamoinen, M., Vähä, T., Ypyä, J., Alahuhta, M. & Päätalo, K. 2018. Toiminnallisen opinnäytetyön oppimiskokemukset. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 45. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2018060625407.