Oulun ammattikorkeakoulu

Kilkku, Nina

Tampereen ammattikorkeakoulu

nina.kilkku@tamk.fi

Kilkku Nina

TtT, psykoterapeutti (ET perheterapia) Nina Kilkku toimii yliopettajana Tampereen ammattikorkeakoulussa. Aiemmin hän on työskennellyt Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä, jossa viimeisimpänä työtehtävänä oli Pirkanmaan mielenterveystyön hankkeen johtaminen. Kansallinen ja kansainvälinen toiminta omalla alalla, mm. Sairaanhoitajaliiton mielenterveyshoitotyön asiantuntijaryhmän jäsenenä ja Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing -lehden toimituskunnassa jatkuu edelleen.

Hänen asiantuntijuusalueitansa ovat hoitosuhdetyöskentelyyn ja terapeuttiseen työskentelyyn liittyvät seikat potilaan, läheisten että työntekijöiden näkökulmasta, ensipsykoosien ja psykoosien hoito, mielenterveys- ja päihdepalvelujen järjestämiseen liittyvät kysymykset sekä sairaanhoitajien osaamisvaatimukset alalla.

Julkaisut ePookissa: 

  • Kilkku, N. 2012. Luottamuksesta yleisesti ja erityisesti ensipsykoosipotilaan hoidossa. Teoksessa H. Honkanen, L. Kiviniemi & J. Kylmä (toim.) Piiriltä yliopiston kautta siviiliin. Dosentti Merja Nikkosen juhlakirja. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 9. http://urn.fi/urn:isbn:978-951-597-088-6.