Oulun ammattikorkeakoulu

Janhonen, Sirpa

Oulun yliopisto

Terveystieteiden laitos, Hoitotiede

sirpa.janhonen@dnainternet.net

p. 040 731 1332

Janhonen Sirpa

THT Sirpa Janhonen on professori (emerita) Oulun yliopiston Terveystieteiden laitoksella Hoitotieteessä. Hän on työskennellyt röntgenhoitajana, sairaanhoitajana, sairaanhoidon opettajana, hoidon didaktiikan tuntiopettajana, Suomen Akatemian tutkimusassistenttina, yliassistenttina ja professorina.

Lisäksi hän on työskennellyt vierailevana tutkijana Göteborgin yliopistossa Ruotsissa, Oslon yliopistossa Norjassa, Chapell Hillin yliopistossa Pohjois- Karoliinassa, Yhdysvalloissa sekä opettajana Ateenan yliopistossa Kreikassa.

Hänen asiantuntijuusalueitansa ovat hoitamaan oppimisen tutkimus työelämälähtöisestä näkökulmasta sekä kouluikäisen mielenterveystyön edistäminen.

Julkaisut ePookissa: 

  • Janhonen, S. 2015. Monipuolista tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa Oulun ammattikorkeakoulussa. Teoksessa L. Kiviniemi, K. Koivisto & K. Koivunen (toim.) Yhteistyössä koulutusta, työelämää ja aluetta kehittämässä. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 29. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2015111317169.
  • Janhonen, S. 2012. Yläkoululaisen sosio-emotionaalisen eheyden edistäminen oppitunneilla joustavassa perusopetuksessa. Teoksessa H. Honkanen, L. Kiviniemi & J. Kylmä (toim.) Piiriltä yliopiston kautta siviiliin. Dosentti Merja Nikkosen juhlakirja. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 9. http://urn.fi/urn:isbn:978-951-597-088-6.