Oulun ammattikorkeakoulu

Mesiäislehto-Soukka, Helinä

Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Seinäjoen keskussairaala

helina.mesiaislehto-soukka@seamk.fi

Mesiäislehto-Soukka Helinä

TtT, KM, YTM Helinä Mesiäislehto-Soukka on väitellyt Oulun yliopistosta vuonna 2005. Hän on työskennellyt Seinäjoen keskussairaalassa sisätautien, naistentautien ja synnytysten vastuualueilla. Nykyisin hän työskentelee Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin Seinäjoen keskussairaalassa sekä Seinäjoen ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan yksikkössä hoitotyön lehtorina ja kansainvälisten asioiden koordinaattorina.

Hänen asiantuntijuusalueensa ovat opetus- ja ohjaus hoitotyössä, perheen ja isien terveyden edistäminen, kansainvälisyys sekä kvalitatiivinen tutkimus hoitoyössä.

Julkaisut ePookissa: 

  • Mesiäislehto-Soukka, H. 2011. Isien itsetietoisuuden lisääminen – haaste äitiysneuvoloille. Teoksessa K. Koivisto, E. Latvala, L. Vanhanen-Nuutinen & P. Vuokila-Oikkonen (toim.) Tutkimuskohteina hoitaminen ja hoitamaan oppiminen. Professori Sirpa Janhosen juhlakirja. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 1. http://urn.fi/urn:isbn:978-951-597-070-1.