Oulun ammattikorkeakoulu

Jakku, Hanna

hanna.jakku(at)ouka.fi

p. 050 3468 537

Medianomi (AMK) Hanna Jakku on työskennellyt oululaisten kulttuuritapahtumien ja -festivaalien parissa. Jakulla on työkokemusta myös elokuva-alalta ja erilaisista kulttuurialan kehityshankkeista. Tällä hetkellä Jakku on projektityöntekijänä Oulun kaupungin ESR-hankkeessa Kuntalaislähtöinen kaupunkikehittäminen 2015–2018, joka keskittyy 15–29-vuotiaiden oululaisten sosiaalisen osallisuuden parantamiseen sekä kolmannen ja julkisen sektorin asiakaslähtöisyyden kehittämiseen.

Julkaisut ePookissa:

  • Vitikka, R. & Jakku, H. 2017. Mahdollistaja vai ankeuttaja: hankerahoitus kulttuurialan muokkaajana. Teoksessa P. Isomursu, P. Hoppu & D. Wallenius (toim.) Minne matka, kulttuurituottaminen? Pohjoinen näkökulma kulttuurituottamiseen nyt ja tulevaisuudessa. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 28. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe201709188637.