Oulun ammattikorkeakoulu

Haapaniemi, Niina

Oulun kaupunki

niina.haapaniemi(at)ouka.fi

Toimintaterapeutti (AMK) Niina Haapaniemi opiskelee ylempää amk-tutkintoa sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelmasta. Hän työskentelee Oulun kaupungin mielenterveyspalveluissa, jossa hän on ollut mukana perustamassa Epävakaa-työryhmää. Työryhmä on perustettu hoitamaan tunne-elämältään epävakaasta persoonallisuudesta kärsiviä henkilöitä. Haapaniemi on työskennellyt työryhmässä vuodesta 2011 ja on aktiivisesti ollut mukana hoidon kehittämisessä.

Julkaisut ePookissa:

  • Haapaniemi, N. & Koivisto, K. 2018. Persoonallisuuden epävakaus ja työkyky. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 23. ttp://urn.fi/urn:nbn:fi-fe201804186603.