Oulun ammattikorkeakoulu

Kankaanpää, Tarja

Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Tervaväylä

tarja.kankaanpaa@valteri.fi

p. 0295 294 047

Kankaanpää Tarja

Sosionomi AMK, kuntoutuksen ohjaaja (ylempi AMK) Tarja Kankaanpää toimii jaksolaisohjaajana ja ICF-kouluttajana sekä mICF-hanketyössä. Hänen asiantuntijuusalueensa ovat lasten ja nuorten kuntoutus sekä kuntoutuksen suunnittelun toimintamallien ja -tapojen kehittäminen.

Julkaisut ePookissa:

  • Kaakkuriniemi, E., Kankaanpää, T., Lappalainen, P., Leino, J. & Xiong, E. 2016. Kuntoutuksen asiantuntijuus ja työelämän kehittäminen: Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tuottamaa osaamista. Teoksessa H. Honkanen (toim.) 2016. Tehdään yhdessä ja opitaan toisilta – Osallisuus ja yhteistoiminta koulutuksen ja kuntoutuksen kehittämisessä. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 34. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2016113030093.
  • Kiviranta, T., Kaakkuriniemi, E. & Kankaanpää, T. 2016. Kohti lapsi- ja perhelähtöistä toimintamallia. Valtakunnallinen CP-hanke lasten kuntoutuksen kehittäjänä. Teoksessa H. Honkanen (toim.) 2016. Tehdään yhdessä ja opitaan toisilta – Osallisuus ja yhteistoiminta koulutuksen ja kuntoutuksen kehittämisessä. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 34. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2016113030094.