Oulun ammattikorkeakoulu

Lappalainen, Ari-Matti

arimatti.lappalainen(at)gmail.com 

Kuvassa Ari-Matti Lappalainen

Ari-Matti Lappalainen on valmistunut humanististen tieteiden kandidaatiksi Oulun yliopistosta vuonna 2012 pääaineena kirjallisuus ja laajana sivuaineena elokuvatutkimus ja medianomiksi (ylempi AMK) Oulun ammattikorkeakoulusta vuonna 2020 Taiteen tekijän ja kehittäjän -tutkinto-ohjelmasta. Hän on työskennellyt pitkään Oulun ylioppilasteatterin teatterisihteerinä ja ollut mukana lukuisissa teatterituotannoissa. Ari-Matti on kiinnostunut laajasti kulttuurista, erityisesti musiikista ja elokuvista sekä tutkimusmielessä että aktiivisena tekijänä.

Julkaisut ePookissa:

  • Lappalainen, A-M. 2020. Uudet tavat tehdä taidetta – samplauksen ideologia ja estetiikka. Teoksessa E. Isomursu, P. Hoppu & J. Tötterström (toim.) Taidetta ja elämää. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 57. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2020062345415.