Oulun ammattikorkeakoulu

Takala, Tuomo

Itä-Suomen yliopisto

p. 044 911 8160

FT, MMM Tuomo Takala toimii projekti- ja apurahatutkijana Itä-Suomen yliopistossa Metsätieteiden osastolla. Ekologian ja metsäpolitiikan alan tutkimuksissaan hän on paneutunut metsänomistajien metsädiskursseihin, biotalouteen sekä perinneympäristöjen hoitoon ja ekologiaan. Tutkimusaiheiden valintaa ohjaa kiinnostus ihmisen ja luonnon monimutkaisiin vuorovaikutussuhteisiin.

Julkaisut ePookissa:

  • Hokajärvi, R., Kastikainen, J., Pesola, T., Heikkinen, E., Repo, E-L., Hujala, T., Takala, T., Tikkanen, J., Kari, M. & Viitala, E. 2018. Biotalous haastaa kehittämään maatilan suunnittelupalveluja. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 26. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2018050719408.
  • Hokajärvi, R., Kastikainen, J., Takala, T. & Pesola, T. 2017. Maatilojen päätöstuki kehittämiskohteena BioPlanning-hankkeessa. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 25. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe201706087065.