Oulun ammattikorkeakoulu

Heikka, Helena

Oulun ammattikorkeakoulu

helena.heikka(at)oamk.fi

p. 050 367 0341

Helena Heikka

TtT Helena Heikka toimii yliopettajana ja terveyttä ja hyvinvointia edistävät palvelut ja teknologia painoalan koordinaattorina. Lisäksi hän on suun terveydenhuollon tutkintovastaava ja toimii YAMK:n sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelmassa johtamisen opettajana. Heikan tutkimuksen ja kehittämisen kohteena on ollut terveyden edistäminen ja sosiaali- ja terveysalan johtaminen. Hän on erityisen kiinnostunut tulevaisuuden terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen menetelmien ja palvelujen kehittämisestä eHealth viitekehyksessä. Mielenkiinnon kohteena on myös johtamisen kehittäminen toimintaympäristön muutosprosesseissa.

Julkaisut ePookissa: 

  • Heikka, H. & Huttunen, J. 2019. Monialaisuuden kehittäminen Master-tutkinnoissa. Teoksessa K. Koivunen & J. Huttunen (toim.) 2019. Monialaisesti Master-koulutusta kehittämässä. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 27. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2019041011790.
  • Heikka, H. 2017. Kokeillen ja kehittäen kohti tulevaisuuden hyvinvointipalveluja. Teoksessa K. Koivisto, A. Henner & L. Kiviniemi (toim.) Hoitotyön koulutus ja tutkimus- ja kehittämistoiminta – ajankohtaisia ja tulevaisuutta ennakoivia haasteita. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 43. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2017101850129.
  • Koivunen, K., Heikka, H. & Kiviniemi, L. 2017. Opiskelijat voimavarana master-koulutuksen kehittämisessä. Teoksessa K. Koivisto, A. Henner & L. Kiviniemi (toim.) Hoitotyön koulutus ja tutkimus- ja kehittämistoiminta – ajankohtaisia ja tulevaisuutta ennakoivia haasteita. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 43. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2017101850133.
  • Heikka, H. & Koivunen, K. 2015. Sosiaali- ja terveysalan johtamisen haasteet ja master-koulutus. Teoksessa L. Kiviniemi, K. Koivisto & K. Koivunen (toim.) Yhteistyössä koulutusta, työelämää ja aluetta kehittämässä. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 29. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2015102615051.
  • Koivunen, K., Heikka, H. & Gallén, T. 2015. Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta sulautuu oppimiseen master-koulutuksessa. Teoksessa L. Kiviniemi, K. Koivisto & K. Koivunen (toim.) Yhteistyössä koulutusta, työelämää ja aluetta kehittämässä. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 29. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2015102615055.
  • Aro, P. & Heikka, H. 2014. Strateginen henkilöstöjohtaminen monialaisena verkkokurssina. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 33. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2014120350410.
  • Heikka, H. 2013. Monimuotoistuvan työyhteisön johtamisen haasteita. Teoksessa H. Honkanen & L. Kiviniemi (toim.) Yhdessä mukana muutoksessa. Lea Rissasen juhlakirja. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 9. http://urn.fi/urn:isbn:978-951-597-092-3.

Henkilön julkaisut Juulissa