Oulun ammattikorkeakoulu

Nurminen, Raija

Turun ammattikorkeakoulu

raija.nurminen@turkuamk.fi

TtT Raija Nurminen toimii yliopettajana Turun ammattikorkeakoulussa. Oman kuvauksensa mukaan hän etsii viisautta hiljaisesta tiedosta sekä osaamisesta, sen kehittämisestä ja johtamisesta. 

Hän haluaa korostaa monialaista ja asiakaslähtöisyyttä arvostavaa arviointi- ja kehittämistyötä. Mielenkiinnon kohteina ovat osaamisen johtaminen eri toimintaympäristöissä, hiljainen tieto osaamispääomana, syöpää sairastavien kuntoutumisen tuki (tulevaisuuden syöpäkuntoutus) sekä parantumattomasti sairaan ihmisen (palliatiivinen hoito ja saattohoito) hoitoprosessin rakenteellinen, toiminnallinen ja sisällöllinen arviointi- ja kehittämistyö. 

Julkaisut ePookissa:

  • Nurminen, R. 2013. Tulevaisuuden syöpäkuntoutus. Teoksessa H. Honkanen & L. Kiviniemi (toim.) Yhdessä mukana muutoksessa. Lea Rissasen juhlakirja. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 9. http://urn.fi/urn:isbn:978-951-597-092-3.