Oulun ammattikorkeakoulu

Tuomikoski, Annukka

Oulun ammattikorkeakoulu

annukka.tuomikoski(at)oamk.fi

p. 040 542 5486

Kuvassa Annukka Tuomikoski

TtT Annukka Tuomikoski toimii tuntiopettajana Oamkissa sekä Hoitotyön tutkimussäätiössä tutkijana. Hänen asiantuntijuusalueita ovat näyttöön perustuva terveydenhuolto, näyttöön perustuvan toiminnan osaaminen sekä järjestelmälliset katsaukset ja hoitosuositukset.

Julkaisut ePookissa:

  • Saarnio, R. & Tuomikoski, A. 2019. Gerontologisen hoitotyön osaamisella ja näyttöön perustuvan toiminnan kehittämisellä laatua ikäihmisten hoitoon. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 82. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2019111838515.
  • Karjalainen, A., Guttorm, T., Kiviniemi, K., Länsitie, J., Kajula, O. & Tuomikoski, A. 2018. Osaamisperusteinen opettajankoulutus palautteissa ja opiskelijan kokemana. Teoksessa A. Karjalainen (toim.) Osaamisen opettaja. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 56. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2018102938968.
  • Tuomikoski, A-M., Ruotsalainen, H., Sivonen, P., Tähtinen, T. & Kääriäinen, M. 2017. Opiskelijaohjaajakoulutus lisää opiskelijaohjausosaamista. Teoksessa K. Koivisto, A. Henner & L. Kiviniemi (toim.) Hoitotyön koulutus ja tutkimus- ja kehittämistoiminta – ajankohtaisia ja tulevaisuutta ennakoivia haasteita. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 43. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2017101850149.
  • Mäenpää, P., Koskela, T., Mustakangas, S., Chen, A-K., Harju, L. & Tuomikoski, A-M. 2017. Harjoittelu opetusmoduulissa kehittää opiskelijan osaamista potilaan kokonaishoidossa ja tiimitaidoissa. Teoksessa K. Koivisto, A. Henner & L. Kiviniemi (toim.) Hoitotyön koulutus ja tutkimus- ja kehittämistoiminta – ajankohtaisia ja tulevaisuutta ennakoivia haasteita. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 43. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2017101850148.