Oulun ammattikorkeakoulu

Mäenpää, Kati

Oulun ammattikorkeakoulu

kati.maenpaa(at)oamk.fi

p. 050 336 4971

KM, opinto-ohjaaja Kati Mäenpää toimii lehtorina (digipedagogiikka ja opinto-ohjaus) ammatillisessa opettajankoulutuksessa. Osaamisalueet liittyvät oppimiseen, ohjaamiseen sekä digitaalisiin oppimisympäristöihin. Tällä hetkellä hän toimii myös asiantuntijana uraohjauksen ja osaamisperusteisen koulutuksen kansallisissa ja kansainvälisissä kehittämishankkeissa. Tutkimuksellisen kiinnostuksen kohteena ovat motivaation säätely sekä opiskeluhyvinvointi erityisesti monimuoto- ja verkko-opinnoissa.

Julkaisut ePookissa:

  • Mäenpää, K., Kemppainen, T., Männistö, N., Impiö, N. & Kyllönen, K. 2020. Opiskelijoiden ryhmäyttäminen verkossa vaatii rakennetta ja huolellista suunnittelua. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 9. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe202001303996.
  • Mäenpää, K. & Ylönen, H. 2018. Verkko-ohjaaja -hankkeessa kehitettiin monimuotoista ohjausta ja neuvontaa. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 8. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe201801292360.
  • Guttorm, T., Hakkarainen, T., Kolehmainen, A., Mäenpää, K., Peltola, S. & Ylönen, H. (toim.) 2017. Verkko-ohjaaja. Opas ohjaukseen sekä tieto- ja neuvontatyöhön verkossa. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 38. http://urn.fi/urn:isbn:978-951-597-151-7.

Henkilön julkaisut Juulissa