Oulun ammattikorkeakoulu

Papp, Inkeri

Opetusneuvos

p. 040 547 8946

inkeri.papp(at)gmail.com

Kuvassa Inkeri-Papp

Koulutus

THL Kuopion yliopisto 1989, KM Jyväskylän yliopisto 1981, HUK Helsingin yliopisto 1974,  SHO Helsingin sairaanhoitajaopisto 1972, ESH Keski-Suomen terveydenhuolto-oppilaitos 1971, rekisteröity sairaanhoitaja USA 1964, SH Helsingin sairaanhoitajaopisto 1962, ylioppilas Lappeenrannan lyseo 1959.

Työura

 • Eläkkeellä Jyväskylän ammattikorkeakoulusta
 • Sosiaali- ja terveysalan koulutusalajohtaja, Jyväskylän ammattikorkeakoulu 1997–2005,   vararehtorina 2001–2005 oto
 • Hoidon didaktiikan va. apulaisprofessori, Kuopion yliopisto, (virkavapaalla rehtorin virasta) 1990–1991
 • Keski-Suomen terveydenhuolto-oppilaitoksen rehtori 1988–1996, apulaisrehtori 1985–1988 opettaja ja jaostonjohtaja 1973–
 • Sairaanhoitaja Suomessa 1962–1963 ja 1970–1971 ja Yhdysvalloissa 1964–1969

Poimintoja matkan varrelta

 • Vastaanotto-osastoavustajakoulutuksen suunnittelu ja aloittaminen 1970-luvulla Jyväskylässä rehtori Ines Kuittisen alaisuudessa. Terveydenhuollon asiakirjojen kirjoittamiseen liittyvän oppimateriaalin valmistaminen ammattikasvatushallitukselle uuden vastaanotto- ja osastoavustajakoulutuksen käyttöön.
 • Ensimmäisen Keski-Suomen terveydenhuollon koulutuksen strategian laatiminen 1990–1991.
 • Uudisrakennuksen suunnittelu (käyttäjän roolissa) 1990-luvun alussa.
 • Terveydenhuolto-oppilaitoksen kunnallistamisen toteuttaminen, samaan aikaan. ammattikorkeakoulutukseen siirtymisen suunnittelu ja toteuttaminen 1990-luvulla.  
 • Kansainvälisen koulutusyhteistyön yhteistyön aloittaminen 1990-luvun alussa mm. Britannia, Romania, Hollanti, Viro, Venäjä, Kiina,  Etelä-Afrikka, Kenia, sittemmin mm. Kiina, Taiwan ja Venäjä.
 • Seksuaaliterveyden  (aik. perhesuunnittelu ) osaamiskeskuksen neuvottelukunnan puheenjohtaja 1997–2004.
 • Aloitteentekijä ensimmäisen Keski-Suomen maakunnan hyvinvointistrategian laatimiseksi ja sittemmin työryhmän jäsen 2000-luvulla.
 • Opetusmenetelmä- ja opetusharjoituskurssien kouluttajana Jyväskylän yliopisto, yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 1976–1977 (oto).
 • Hoitotieteen peruskurssin kouluttaja 1982-1985. Kuopion yliopiston koulutus, toteutus Jyväskylän maalaiskunta, Joutsa, Jyväskylän kesäyliopisto, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri (oto).
 • Keski-Suomen läänin lääninneuvottelukunnan ja sen koulutustyöryhmän jäsen  1990-1994.
 • Keski-Suomen lääninhallituksen hoitotyön kehittämisryhmän asiantuntijajäsen 1990-luvulla.
 • Terveysalan ammattikorkeakoulujen terveysalan kansallisen verkoston ensimmäinen puheenjohtaja 1999–2002. Verkoston  ensimmäisen  terveysalan ammattikorkeakoulutuksen  valtakunnallisen strategian ensimmäinen allekirjoittaja.
 • Euroopan Unionin Neuvoston Sairaanhoitajakoulutuksen neuvoa antavan komitean jäsen 1994–. 1998.
 • Opetusministeriön terveysalan ammattikorkeakouluopintojen kehittämisprojektin ohjausryhmän jäsen 2000–2002.
 • Terveydenhuollon ammattihenkilöstön neuvottelukunnan jäsen 1999–2003 (Valtioneuvoston asettama).
 • Terveysalan ammattikorkeakoulutuksen laatuvaatimustason kehittämishankkeen (OPM) ohjausryhmän jäsen 2000.
 • Muuntokoulutuksen (sairaanhoitajasta lääkäriksi) suunnitteluryhmän jäsen (Opetusministeriö, yliopistoyksikkö) 2002.
 • Korkeakoulujen arviointineuvoston arviointityöryhmän jäsen, mm. Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulun laadun arviointi 2000 ja ammattikorkeakoulujen jatkotutkintokokeilun kansainvälisen loppuarviointiryhmän jäsen 2004.  
 • Jyväskylän kaupungin valtuutettu, terveyslautakunnan, koulutuslautakunnan jäsen 1980–1990-luvuilla.
 • Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän yliopiston yhteistyöryhmän jäsen 1989–1993.
 • Kaupunkiliiton opetusasiainneuvoston jäsen 1986–1989.   
 • Kansainvälisen toiminnan, terveysalan koulutuksen ja hoitotyön kehittämisen kriteereillä valittu ensimmäisenä suomalaisena Sigma Theta Tau, International Inc. Honor ociety of Nursing -järjestön Delta Alfa Chapterin jäseneksi Teksasin yliopistossa 1995.
 • Keski-Suomen maanpuolustuskurssi 1994, Valtakunnallinen maanpuolustuskurssi 1996.
 • Tasavallan presidentin 2004 myöntämä opetusneuvoksen nimi ja arvo.

Julkaisut ePookissa:

 • Papp, I. 2020. Ines Kuittinen Jyväskylässä 1954‒1973 – arvostettu alueellinen ja valtakunnallinen terveysalan koulutuksen kehittäjä. Teoksessa K. Virolainen, S., Kekäläinen & S-L. Halme (toim.) Sydämen kultainen kosketus – aurinko nousee Oulusta. Hyvinvoinnin, terveyden ja hoitotyön edistäjät. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 118. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2020120299118.
 • Papp, I. & Solankallio-Vahteri, T. 2020. Moduuliopetus ennen ja nyt – Ines Kuittisen ajan pedagogiikan tarkastelua 2020-luvulla. Teoksessa K. Virolainen, S., Kekäläinen & S-L. Halme (toim.) Sydämen kultainen kosketus – aurinko nousee Oulusta. Hyvinvoinnin, terveyden ja hoitotyön edistäjät. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 118. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2020120299124.