Oulun ammattikorkeakoulu

Konst, Taru

Turun ammattikorkeakoulu

taru.konst(at)turkuamk.fi

044 907 4588

FT, KTL Taru Konst toimii yliopettaja ja erityisasiantuntija Turun ammattikorkeakoulussa. Hänen asiantuntijuusalueita ovat innovaatiopedagogiikka ja oppimisen kehittäminen. 

Julkaisut ePookissa:

  • Konst, T. & Keinänen, M. 2019. Oman osaamisen asiantuntijaksi – miten kaikille yhteistä osaamista määritellään, kehitetään ja arvioidaan Turun ammattikorkeakoulussa? Teoksessa H. Alaniska, H. Keurulainen & T-M. Tauriainen (toim.) Osaamisperustaisia käytäntöjä korkeakouluissa. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 58. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2019081424214.