Oulun ammattikorkeakoulu

Teemoitetun kokonaisuuden julkaiseminen ePookissa

ePookissa voidaan julkaista myös teemoitettuja julkaisuja. Teemoitetulla julkaisulla tarkoitetaan julkaisua, joka koostuu esimerkiksi useasta samaan aiheeseen liittyvästä artikkelista. Teemoitettu kokonaisuus voi syntyä jo olemassa olevista erillisistä artikkeleista tai sen voi rakentaa tietyn teeman ympärille kutsumalla siihen kirjoittajia. Tässä esimerkki eräästä teemajulkaisusta, joka on julkaistu ePookissa. 

  • Kiviniemi, L., Koivisto, K. & Koivunen, K. (toim.) 2015. Yhteistyössä koulutusta, työelämää ja aluetta kehittämässä. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 29. http://urn.fi/urn:isbn:978-951-597-130-2.

Toimittaminen

Teemoitetulla julkaisulla on toimittaja (toimittajat), joka hankkii julkaisun artikkelit ja on yhteydessä kirjoittajiin. Hän myös tarvittaessa kutsuu teemoitetun julkaisun kirjoittajat. 

 

Julkaisuprosessi ja aikataulu

Teemoitetun julkaisun julkaisuprosessiin on hyvä varata aikaa vähintään kolme-neljä kuukautta.

Julkaisemisen vaiheet

1. Ideointi

Ota jo ideointivaiheessa yhteyttä ePookin toimituskuntaan tkjulkaisut@oamk.fi ja kerro hänelle julkaisuideastasi. Häneltä saat tukea idean eteenpäin viemiseksi. Lisäksi hän auttaa sinua kehittämään ideoitasi verkolle ominaiseen muotoon.

2. Luonnos julkaisun rakenteesta

Kun sinulla on runko julkaisun rakenteesta, lähetä se ePookin toimitukseen tkjulkaisut@oamk.fi. Tässä vaiheessa runko voi olla hyvin karkea, eikä esimerkiksi kirjoittajia tarvitse vielä tietää.

3. Aikataulu

ePookin toimitussihteeri laatii kanssasi aikataulun julkaisun tekemiseen.

4. Kirjoittajakutsut

Julkaisun toimittaja lähettää kirjoittajakutsut kirjoittajiksi kutsuttaville. 
ePookin toimitussihteeriltä saat tarvittaessa apua kirjoittajakutsun laadintaan.

5. Kirjoitusluonnosten saapuminen

Kirjoittajat toimittavat artikkelinsa julkaisun toimittajalle. Toimittaja katsoo luonnokset läpi ja lähettää ne eteenpäin ePookin toimitussihteerille.

6. Kirjoitusluonnokset verkkoon ja visualisointiin 

ePookin toimitussihteeri laittaa kirjoitusluonnokset verkkoon. Visualisointi aloitetaan. 

7. Tk-julkaisuneuvoston palautekierros 

ePookin toimitussihteeri lähettää artikkeliluonnokset tk-julkaisuneuvostolle palautekierrokselle. Heillä on kaksi viikkoa aikaa antaa palautetta. Julkaisut menevät palautekierrokselle nimettömänä. ePookin toimitussihteeri informoi toimittajaa palautekierroksen aikataulusta.

8. Tk-julkaisuneuvoston palaute kirjoittajille 

ePookin toimitussihteeri lähettää tk-julkaisuneuvoston palautteet artikkeleista toimittajalle tai suoraan kirjoittajille. Palaute voi olla myös ristiriitaista, koska jokainen palaute tulee kirjoittajalle sellaisena, kuin on annettu. ePookin toimitussihteeri pyytää kirjoittajaa tutustumaan kommentteihin.

9. Tekstin jatkotyöstäminen ja lähettäminen ePookin toimitussihteerille

Kirjoittajat jatkotyöstävät artikkeleitaan saamansa palautteen pohjalta ja palauttavat jatkotyöstetyt tekstit aikataulun mukaisesti ePookin toimitussihteerille. Tekstiin tulee merkitä selkeästi tehdyt muutokset.

10. Julkaisu valmiina verkossa

ePookin toimitussihteeri tekee kirjoittajien tekemät muokkaukset verkkoon ja visualisointi hiotaan loppuun.

11. Julkaisun tarkistus toimittajan toimesta ja ePookin päätoimittajan hyväksyntä

ePookin toimitussihteeri toimittaa visualisoidun julkaisun toimittajalle, joka tarkastaa julkaisun. ePookin toimitussihteeri käy samaan aikaan läpi muokatun ja visualisoiden julkaisun ePookin päätoimittajan kanssa, joka antaa julkaisulle julkaisuluvan.

12. Julkaiseminen

13. Julkaisusta tiedottaminen ja rinnakkaistallentaminen Theseukseen

ePookin toimitussihteeri tiedottaa julkaisusta:

  • Oamkin Heimossa, Oivassa ja julkisilla www-sivuilla sekä
  • sosiaalisessa mediassa (Facebook, Twitter ja LinkedIn).

ePookin toimitussihteeri myös rinnakkaistallentaa julkaisun Theseukseen.