Oulun ammattikorkeakoulu

Kuvat ja kuvien julkaisulupa


Kun käytät julkaisussasi kuvia, ota huomioon seuraavat asiat

Kuva kuvituskuvana

 • Kuvan täytyy olla CC-lisensoitu kuva, 
 • itse ottama kuva tai 
 • kuvankäyttöoikeus tulee hankkia erikseen esimerkiksi sähköpostilla.
Suosittelemme käyttämään itse ottamiasi kuvia!
 
Tee näin:
 • Merkitse kuvaan valokuvaajan ja mahdollisen muun tekijän nimet. Kaikki tekijät tulee mainita.
 • Merkitse, missä tai mistä kuva on otettu. Merkitse myös kuvanottamisvuosi.
 • Kuka kuvassa esiintyy? Kaikilta kuvasta tunnistettavilta henkilöiltä on hankittava suostumus kuvan käyttöön. 
 • Onko kuvassa alaikäisiä? Jos kuvassa on alaikäisiä, täytyy kuvan käyttöön olla huoltajan lupa.
 • Eihän kuva loukkaa muiden oikeuksia?
 • Tarkista, että kuvassa on tarpeeksi korkea resoluutio. 


Kuva havainnollistaa kirjoitettua tekstiä

Jos analysoit kuvaa tekstissä ja siihen viitataan, voit käyttää tekijän julkaisemaa kuvaa kuvasitaatilla tieteellisessä tai arvostelevassa yhteydessä (tekijänoikeuslaki 25 §, siteerauskäytäntö § 22). Tekijän nimi ja lähde on mainittava. Kuvaa ei voi käyttää pelkästään kuvituskuvana.

Sitaattioikeus

Perustuu tekijänoikeuslain § 25, jonka mukaan kuvasitaatilla voi käyttää kuvaa:

 • Jos kuvasitaatilla havainnollistetaan tieteellistä tai arvostelevaa esitystä.
 • Jos lainattava kuva on julkistettu oikeudenhaltijan luvalla avoimilla verkkosivuilla tai painetussa julkaisussa.
 • Käytetään hyvän tavan mukaisia lainaus- ja viittausmerkintöjä.


Lähde: Avoin tiede ja kuvien käyttö: ImagOA-opas. Aalto yliopiston oppimiskeskus. 

Valokuva, jossa esiintyy tunnistettavia henkilöitä, on lähtökohtaisesti henkilötieto. Tarvittaessa voit käyttää suostumuksen pyytämiseen ePookin lomaketta.

Tekijänoikeus kuvaan on aina kuvan ottajalla.