Oulun ammattikorkeakoulu

Mäki-Hakola, Hanne

Tampereen ammattikorkeakoulu

hanne.maki-hakola(at)tuni.fi

p. 040 669 2077

Valokuvassa Hanne Mäki-Hakola.

KM, AmO Hanne Mäki-Hakola toimii lehtorina Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa. Hänen kiinnostuksen kohteina ovat erityisesti ammatillinen opettajuus sekä dialoginen ja yhteisöllinen oppiminen.

Julkaisut ePookissa:

  • Laajala, T., Lehtelä, P-L., Mäki-Hakola, H. & Jussila, A. 2021. Urasuunnitteluorientaation kehittäminen tukee oppijaa kokonaisvaltaisesti. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 9. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe202101283084.