Oulun ammattikorkeakoulu

Kylmä, Jari

Tampereen yliopisto

jari.kylma@uta.fi

Kylmä Jari

FT, dosentti Jari Kylmä toimii lehtorina Tampereen yliopistossa Terveystieteiden yksikössä Hoitotieteen alalla.

Hänen tutkimuskohteitaan ovat toivon dynamiikka, mielenterveyden edistäminen - psykiatrinen sairaanhoito, hiv tai aids tartunnan saaneen ja hänen läheistensä arjessa, seksuaaliterveyden edistäminen sekä sateenkaariperheet.

Julkaisut ePookissa: 

  • Kylmä, J. 2012. Johtamisella toivoa psykiatrisessa hoitotyössä. Teoksessa H. Honkanen, L. Kiviniemi & J. Kylmä, J. (toim.) Piiriltä yliopiston kautta siviiliin. Dosentti Merja Nikkosen juhlakirja. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 9. http://urn.fi/urn:isbn:978-951-597-088-6.
  • Honkanen, H., Kiviniemi, L. & Kylmä, J. (toim.) 2012. Piiriltä yliopiston kautta siviiliin. Dosentti Merja Nikkosen juhlakirja. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 9. http://urn.fi/urn:isbn:978-951-597-088-6.