Oulun ammattikorkeakoulu

Sarja, Anneli

Jyväskylän yliopisto

anneli.sarja@jyu.fi

KT, Dos. Anneli Sarja työskentelee erikoistutkijana Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksella. Hänen tutkimuksensa ovat kohdentuneet yhteisöllisen oppimisen prosesseihin eri kulttuureissa ja erilaisissa opettajankoulutuksen ja työelämän konteksteissa.

Julkaisut ePookissa:

  • Sarja, A. 2011. Jaettu asiantuntijuus vuorovaikutustyössä. Teoksessa K. Koivisto, E. Latvala, L. Vanhanen-Nuutinen & P. Vuokila-Oikkonen (toim.) Tutkimuskohteina hoitaminen ja hoitamaan oppiminen. Professori Sirpa Janhosen juhlakirja. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 1. http://urn.fi/urn:isbn:978-951-597-070-1.