Oulun ammattikorkeakoulu

Ohjeita hyvän videojulkaisun tekemiseen

Mieti tarkkaan, mistä aiheesta olet tekemässä videota. Onko aihe sellainen, että audiovisuaalisuus tuo siihen lisäarvoa? Mieti, mitä olet tekemässä, miksi ja miten.

Esituotanto

Mieti:

 1. Mikä on videon sisältö?
 2. Mikä on videon focus?
 3. Mikä on videon teema ja sanoma? 
 4. Mikä on videon pääväittämä (premissi)?
 5. Miksi teet videon?
 6. Mitä lisäarvoa audiovisuaalisuus aiheen tai sisällön esittämiselle antaa?
 7. Kenelle video on ensisijaisesti suunnattu?
 8. Mitä kohderyhmä videosta hyötyy?
 9. Miten video toteutetaan teknisesti?
 10. Miten hyödynnät videoilmaisua?
 11. Miten video käsikirjoitetaan, kuvataan ja editoidaan (tuotantoprosessi)?
 12. Miten draaman kaari on videossa rakennettu (vrt. hyvä artikkeli): 
  • Miten video alkaa?
  • Miten asiat esitellään?
  • Miten video lopetetaan? 
 13. Keskity sisällössä olennaiseen ydinainekseen.
 14. Karsi. Vähemmän on enemmän.
 15. Konkreettinen aihe. Konkreettinen lähestymistapa (”katsoja ymmärtää mistä videossa on kyse”). Konkreettinen, eheä, toimiva lopputuote.

Tuotanto

Kuva

 • Kuvakokojen ja kuvakulmien vaihtelua asian esittelyssä (videoilmaisun A ja O!)
 • Oikeaoppiset rajaukset ja sommittelut (kuvailmaisu).
 • Videolla asia kerrotaan esisijaisesti ”kuvilla”. Kertova ote (vastakohtana taltioivalle otteelle). Videon tekijä ”kirjoittaa artikkeliaan”, välineenä vain on videokamera.
 • Kamera-asetusten hallinta (focus, valotus, valkotasapaino, värilämpötila, laadukas resoluutio).
 • Staattista videokuvaa (kolmijalka) – vastakohtana holtiton käsivarakameratyöskentely. Käsivarakamera vain efektinä.
 • Kameran liikkeiden perusteltu ja oikeaoppinen käyttö: kamera-ajot, panoroinnit, tilttaukset, focus pull jne.
 • Hyvän valaistuksen hyödyntäminen (lisävalaistus sisätiloissa).
 • Videokuvan laatu.

Ääni

 • Audiovisuaalisessa mediassa äänellä on erittäin suuri merkitys. 
  • Mitä ääntä videossa käytetään ja miksi? 
  • Kertojan ääntä? 
  • 100 % ääntä kuvaustilanteesta? 
  • Tehosteääniä? 
  • Musiikkia?
 • Erillisten mikrofonien käyttö, kohinan poisto, äänentasojen säätö, häivytykset.

Valaistus

 • Lisävalaistuksen oikeaoppinen käyttö luo videoon professionaalisen ilmeen.
 • Ulkona luonnonvalon hyväksikäyttö: 
  • Myötävaloon kuvaaminen tai valon suuntaaminen kohteeseen heijastelevyllä. 
  • Hämärä valaistus tuottaa huonolaatuista ja rakeista kuvaa. Värit eivät toistu oikein. Epäskarppi kuva.

Jälkituotanto

 • Visuaalisen materiaalin hyödyntäminen: 
  • videot, 
  • valokuvat, 
  • grafiikka, 
  • tekstit.
 • Auditiivisen materiaalin hyödyntäminen: 
  • 100 % ääni, 
  • nauhoitettu kertojanääni, 
  • musiikki, 
  • äänitehosteet.
 • Tekstien lisääminen videoon:
  • alku- ja lopputekstit, 
  • otsikointi, 
  • tekstiplanssit TG.
 • Yhtenäinen äänimaailma (esim. äänentasot kohdillaan otosten välillä, kohinat, hurinat, kolahdukset jne. eliminointi).
 • Musiikin käyttö (rakentaa siltaa hajanaistenkin otosten välille).
 • Tiivistäminen. ”Kill your darling”. Vain välttämättömimmän materiaalin käyttö ydinaineksen esittelyssä.
 • Kuvahäivytysten käyttö (transitions, fade, wipe).
 • Rytmi (”videon tempo”): otokset kestoiltaan balanssissa. Jatkuvuus otoksesta toiseen sujuvaa. 
 • Paras editointi = katsoja ei huomaa editointia, vaan keskittyy videon sisältöön!

Yleisimmät virheet videoilmaisussa

 1. Rajaus- ja sommitteluvirheet:
  • Miten kuva-ala rajataan?
  • Miten jokin kohde sommitellaan kuva-alaan (kompositio)?
 2. Klaffivirheet eli jatkuvuus otosten välillä
  • Siirtymä otoksesta toiseen (aikajatkumo) ei ole luonteva tai siirtymässä tapahtuu virhe. Luonteva jatkuvuus rikkoontuu.
  • Esimerkiksi valaistus vaihtuu otosten välissä, äänen voimakkuus vaihtelee, henkilön vaatetus vaihtuu, kuvakoon/kuvakulman vaihto otosten välillä on liian pieni jne.
 3. Samaistumisvirheet
  • Kamera kertovana välineenä paljastuu: mikki kuvassa, kuvaajan varjo kuvassa, kamera heilahtaa, kameralla zoomaillaan…

Ohje: Jukka Savilampi