Oulun ammattikorkeakoulu

Savolainen, Annikki

Oulun ammattikorkeakoulu

annikki.savolainen@oamk.fi

p. 050 4088246

Savolainen Annikki

KM, SHO, ELH Annikki Savolainen toimii Terveydenhuollon erityisalojen osastolla lehtorina ja osastonjohtajana. Aikaisemmin hän on toiminut lehtorina ja koulutusohjelmavastaavana bioanalytiikan koulutusohjelmassa.

Hän on toiminut erilaisissa opettajan tehtävissä ja vastuullisena suunnittelijana useissa koulutuksen muutosvaiheissa, kuten keskiasteen koulunuudistus, ammattikorkeakoulukokeilu ja vakinaistaminen, aikuiskoulutussovelluksina monimuotokoulutuksina toteutetuissa tutkintoon valmistavissa koulutuksissa sekä erikoistumisopinnoissa.

Julkaisut ePookissa:

  • Mäkitalo, O. & Savolainen, A. 2012. Vierianalytiikan erikoistumisopinnot valtakunnallisena verkostoyhteistyönä. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 4. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe201201091039.

Julkaisut Oamkin julkaisurekisterissä