Oulun ammattikorkeakoulu

Hoppu, Petri

Oulun ammattikorkeakoulu

petri.hoppu(at)oamk.fi

Hoppu Petri

Petri Hoppu. Kuvaaja Erkki Wrangén

FT (etnomusikologia), dosentti (tanssintutkimus) Petri Hoppu on yliopettaja Kulttuurin osastolla. Hänen asiantuntijuusalueitaan ovat kulttuurintutkimuksen teoria ja metodologia sekä Suomen, Karjalan ja kolttasaamelaisten tanssiperinteen  ja pohjoismaisen tanssifolklorismin tutkimus.

Julkaisut ePookissa:

  • Isomursu, E., Hoppu, P. & Tötterström, J. Esipuhe. Teoksessa E. Isomursu, P. Hoppu, & J. Tötterström (toim.) 2020. Taidetta ja elämää. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 57. http://urn.fi/urn:isbn:978-951-597-198-2.
  • Isomursu, E., Hoppu, P. & Tötterström, J. Loppusanat. Teoksessa E. Isomursu, P. Hoppu, & J. Tötterström (toim.) 2020. Taidetta ja elämää. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 57. http://urn.fi/urn:isbn:978-951-597-198-2.
  • Isomursu, E. P., Hoppu, P. & Tötterström, J. (toim.) 2019. Luovuus nosteessa. Katsaus kulttuurituottamisen tilaan tänään ja tulevaisuudessa. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 20. http://urn.fi/urn:isbn:978-951-597-172-2.
  • Isomursu, P., Hoppu, P. & Wallenius, D. (toim.) 2017. Minne matka, kulttuurituottaminen? Pohjoinen näkökulma kulttuurituottamiseen nyt ja tulevaisuudessa. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 28. http://urn.fi/urn:isbn:978-951-597-149-4.

Henkilön julkaisut Juulissa