Oulun ammattikorkeakoulu

Vänskä, Kirsti

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

kirsti.vanska(at)jamk.fi

p. 040 532 2419

TtT, yliopettaja Kirsti Vänskä toimii opettajankouluttajana Jyväskylän ammatillisessa opettajakorkeakoulussa. Hän on rakentanut ammatillisen opettajankoulutuksen opetussuunnitelmatyötä sekä näyttömallia. Hän on perehtynyt opettajan osaamisvaatimusten kehittämiseen ja toteuttamiseen muuttuvissa toimintaympäristöissä  sekä toisella että korkea-asteella.

Julkaisut ePookissa:

  • Lehto, S. & Vänskä, K. 2019. Osaamisperustaiset opintopolut opetusharjoitteluun. Teoksessa H. Alaniska, H. Keurulainen & T-M. Tauriainen (toim.) Osaamisperustaisia käytäntöjä korkeakouluissa. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 58. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2019081424205.