Oulun ammattikorkeakoulu

Mahosenaho, Taimi

ProAgria Oulu, Oulun Maa- ja kotitalousnaiset

taimi.mahosenaho(at)maajakotitalousnaiset.fi
taimi.mahosenaho(at)proagria.fi 

p. 040 551 7807

Kuvassa Taimi Mahosenaho

Suunnitteluhortonomi, puutarhaopettaja Taimi Mahosenaho työskentelee maisema- ja ympäristöasiantuntijana asiantuntijatehtävissä ja maaseudun ympäristöön liittyvissä EU:n osarahoittamissa kehittämishankkeissa. Hankkeita: Oulun Seudun BiotalousLeader – kyläbiotalouden tiedonvälityshanke, Vieraskasvit hallintaan - prosessien ja innovaatioiden kehittäminen,  YmpäristöAgro – maatalouden ympäristöasioiden tiedonvälityshanke,  Kalajokilaakson kulttuurimaisema, Nelostielle näkyvän maaseutumaiseman parantaminen, Luonnon monimuotoisuuteen, niittyjen perustamiseen, perinnemaisemiin sekä luonnon antimiin liittyvät suunnitelmat ja hankkeet.   

Julkaisut ePookissa:

  • Tiermas, M., Mahosenaho, T. & Järvelä, M-L. 2019. Luomukeruualueiden sertifiointi ja vaatimukset: Mikä on luomukeruualue? Teoksessa M-L. Järvelä & M. Tiermas (toim.) Luomukeruutuotanto ja luomukeruualueiden perustaminen. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 87. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2019112644407.
  • Tiermas, M., Mahosenaho, T. & Järvelä, M-L. 2019. Luomukeruualueiden sertifiointi: Miten? Teoksessa M-L. Järvelä & M. Tiermas (toim.) Luomukeruutuotanto ja luomukeruualueiden perustaminen. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 87. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2019112644408.
  • Tiermas, M., Mahosenaho, T. & Järvelä, M-L. 2019. Luomukeruualueiden mahdollisuudet: Miksi keruualueen luomusertifiointi kannattaa? Teoksessa M-L. Järvelä & M. Tiermas (toim.) Luomukeruutuotanto ja luomukeruualueiden perustaminen. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 87. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2019112644409.
  • Tiermas, M., Mahosenaho, T. & Järvelä, M-L. 2019. Luomu on valvottu järjestelmä: Keruutuotetoimijoiden roolit, vastuut ja velvollisuudet. Teoksessa M-L. Järvelä & M. Tiermas (toim.) Luomukeruutuotanto ja luomukeruualueiden perustaminen. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 87. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2019112644410.