Oulun ammattikorkeakoulu

Hyyrönmäki, Sirpa

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri / perusterveydenhuollon yksikkö

sirpa.hyyronmaki(at)ppshp.fi

p. 040 505 7836

TtM, Amo, terveydenhoitaja (ylempi AMK) Sirpa Hyyrönmäki toimii projektityöntekijänä VESOTE-hankkeessa.

Julkaisut ePookissa:

  • Hyyrönmäki, S., Järvi, L. & Honkanen, H. 2018. Porukalla elintavat kuntoon! Elintapaohjausta sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Teoksessa H. Honkanen (toim.) Terveyden edistämisen haasteet ja kehittäminen Pohjois-Pohjanmaalla. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 61. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2018110247133.