Oulun ammattikorkeakoulu

Järnefelt, Kristine

Itä-Suomen yliopisto

kristine.jarnefelt@uef.fi

kristine.jarnefelt@gmail.com

KT Kristine Järnefelt toimii Itä-Suomen yliopistossa erityispedagogiikan lehtorina. Osaamisalueina ovat erityispedagogiikka, kasvatuksen, opetuksen ja kuntoutuksen yhteistyö sekä toiminnallisen osallistumisen kehittäminen. Erityinen kiinnostuksen kohde on työn tutkiva kehittäminen. 

Julkaisut ePookissa:

  • Järnefelt, K. 2016. Tukea tarvitsevan lapsen inklusiivinen toiminnallinen osallistuminen. Teoksessa H. Honkanen (toim.) 2016. Tehdään yhdessä ja opitaan toisilta – Osallisuus ja yhteistoiminta koulutuksen ja kuntoutuksen kehittämisessä. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 34. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2016113030087.