Oulun ammattikorkeakoulu

Juntunen, Anitta

Kajaanin ammattikorkeakoulu

anitta.juntunen(at)kamk.fi

p.  +358 44 7101 227

Juntunen Anitta

Sh, TtT Anitta Juntunen toimii yliopettajana Kajaanin ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitysyksikössa. Hänen kiinnostuksen kohteitaan ovat muun muassa kulttuuriseen hoitotyöhön liittyvät kysymykset.

Julkaisut ePookissa:

  • Koivisto, K., Juntunen, A., Hautala, T. & Korhonen, T. 2019. Sairaanhoitajan ydinosaamisen (180 op) arvioinnin valtakunnallisen kokeen kehittäminen. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 76. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2019102434662.
  • Juntunen, A. 2011. Leiningerin transkulttuurisen hoitotyön teorian kritiikkiä. Teoksessa K. Koivisto, E. Latvala, L. Vanhanen-Nuutinen & P. Vuokila-Oikkonen (toim.) Tutkimuskohteina hoitaminen ja hoitamaan oppiminen. Professori Sirpa Janhosen juhlakirja. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 1. http://urn.fi/urn:isbn:978-951-597-070-1.