Oulun ammattikorkeakoulu

Leino, Jaana

Muutosmatka - Jaana Leino (t:mi)

jaana.leino@muutosmatkajl.fi

p. 040 931 7212

Leino Jaana

Kuntoutuksen ohjaaja (ylempi AMK), perhe- ja paripsykoterapeutti, työnohjaaja Jaana Leino toimii yrittäjänä. Hänen asiantuntijuusalueensa ovat voimavarakeskeinen ja dialoginen työote, ammatillinen tukihenkilötoiminta, lastensuojelu, perhekuntoutus, sosiaalinen kuntoutus: perhe- ja päihdetyö, lääkinnällinen kuntoutus: perhe- ja pariterapia sekä työn kehittäminen: työnohjaus ja prosessikonsultointi.

Julkaisut ePookissa:

  • Kaakkuriniemi, E., Kankaanpää, T., Lappalainen, P., Leino, J. & Xiong, E. 2016. Kuntoutuksen asiantuntijuus ja työelämän kehittäminen: Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tuottamaa osaamista. Teoksessa H. Honkanen (toim.) 2016. Tehdään yhdessä ja opitaan toisilta – Osallisuus ja yhteistoiminta koulutuksen ja kuntoutuksen kehittämisessä. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 34. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2016113030093.