Oulun ammattikorkeakoulu

Elo, Satu

Oulun ammattikorkeakoulu, Oulun yliopisto

satu.elo(at)oamk.fi

p. 040 847 2248

Satu Elo

Dosentti, TtT Satu Elo toimii tuntiopettajana Oulun ammattikorkeakoulussa. Lisäksi hän työskentelee tuotepäällikkönä 9Solutionsilla vastuullaan kotona asumisen ja palveluasumisen tuotteet. Oulun yliopiston dosenttina hänen tutkimusalueensa ikääntyneiden kotona asumisen tukeminen. 

Julkaisut ePookissa:

  • Tanskanen, J. & Elo, S. 2018. Päihteidenkäyttäjien perheenjäsenet kertovat omaiskokemuksistaan. Narratiivinen lähestymistapa. Teoksessa K. Koivisto, L. Paaso, J. Alakulppi & K. Serlo (toim.) Tasa-arvoa, itsemääräämisoikeutta ja mielenterveyttä edistämässä. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 57. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2018100437496.
  • Nikula, A-L., Pesonen, H-M. & Elo, S. 2018. Sense of security of home-dwelling people with an early stage memory disorder: a qualitative study. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 54. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2018101938502.
  • Niemelä, M., Karttunen, M., Pesonen, H-M. & Elo, S. 2018. Ikääntyneiden kotihoidon asiakkaiden ja heidän omaistensa kokemuksia lääkeautomaatista lääkehoidon tukena. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 52. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2018092636671.
  • Latomaa, T., Elo, S., Koivisto, K., Sandelin, P. & Kiviniemi, L. 2016. Tutkimus- ja kehittämistoiminta hoitotyössä. Teoksessa K. Koivisto & P. Sandelin (toim.) Sairaanhoitajakoulutusta 120 vuotta Oulussa – Aputytöstä asiantuntijaksi -juhlajulkaisu. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 33. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2016112930046.