Oulun ammattikorkeakoulu

Reunanen, Merja A.T.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xamk 

merja.reunanen(at)xamk.fi

p. 050 312 5116

Merja Reunanen

YTT, TtL Merja A.T. Reunanen toimii yliopettajana fysioterapeuttikoulutuksessa ja yamk-koulutuksessa. 

Julkaisut ePookissa:

  • Reunanen, M. & Henttonen, A. 2019. Vertaisohjaus ja -palaute fysioterapian opinnoissa tähtäävät dialogiin, joka edistää ammatillisen osaamisen rakentumista. Teoksessa H. Alaniska, H. Keurulainen & T-M. Tauriainen (toim.) Osaamisperustaisia käytäntöjä korkeakouluissa. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 58. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2019081424208.