Oulun ammattikorkeakoulu

Dahmane, Noora

Antell konserni

Medianomi (AMK) Noora Dahmane työskentelee viestintäkoordinaattorina Antell konsernissa, vastuualueinaan konserniviestintä ja visuaalinen ilme. Tätä ennen hän työskenteli muun muassa Oulun ammattikorkeakoulun Kulttuurialan yksikössä fasilitaattorina (Demola Oulu). Hän on työskennellyt useita vuosia erilaisissa viestintäalan tehtävissä, kuten copywriterina ja verkkotoimittajana Suomessa ja ulkomailla. Tällä hetkellä hän suorittaa ylempää AMK-tutkintoa Oulun ammattikorkeakoulun Kulttuurialan osastolla. 

Julkaisut ePookissa:

  • Halunen, J., Dahmane, N. & Pietilä, J. 2017. Elämyksellisyys ja tarinallistaminen. Teoksessa P. Isomursu, P. Hoppu & D. Wallenius (toim.) Minne matka, kulttuurituottaminen? Pohjoinen näkökulma kulttuurituottamiseen nyt ja tulevaisuudessa. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 28. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe201709188640.