Oulun ammattikorkeakoulu

Pietilä, Jukka

Limingan seudun musiikkiopisto

jukka.pietila(at)liminka.fi

p. 050 364 5353

Pietilä Jukka

Musiikkipedagogi (AMK) Jukka Pietilä toimii päätoimisena tuntiopettajana ja vastuuopettajana Limingan seudun musiikkiopistossa. Pääaineensa harmonikan lisäksi hän opettaa kamarimusiikkia ja yleisiä aineita. 

Julkaisut ePookissa:

  • Halunen, J., Dahmane, N. & Pietilä, J. 2017. Elämyksellisyys ja tarinallistaminen. Teoksessa P. Isomursu, P. Hoppu & D. Wallenius (toim.) Minne matka, kulttuurituottaminen? Pohjoinen näkökulma kulttuurituottamiseen nyt ja tulevaisuudessa. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 28. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe201709188640.