Oulun ammattikorkeakoulu

Päätalo, Kati

Oulun ammattikorkeakoulu

kati.paatalo(at)oamk.fi

p. 040 673 3739

Kuvassa Kati Päätalo

TtT Kati Päätalo toimii johtamisen ja työhyvinvoinnin edistämisen yliopettajana Sosiaali- ja terveysalan yksikössä. 

Julkaisut ePookissa:

 • Yrttiaho, T., Pinola, S., Päätalo, K. & Saarnio, R. 2021. Eettiset kuormitustekijät haastavat ICT-alan osaajien aivoterveyttä. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 26. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe202102255980.
 • Huusko, E., Päätalo, K. & Männistö, M. 2021. Työterveyshoitajan vaikuttavat työtavat. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 10. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe202101293219.
 • Päätalo, K., Saarnio, R. & Pinola, S. 2020. Tunnista aivokuormitus työssä – edistä aivoterveyttä. Teoksessa L. Kiviniemi & J. Uusitalo (toim.) Hyvinvoivaan työyhteisöön osaamisella ja toimivilla työtavoilla. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 120. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe20201210100187.
 • Gronoff, A., Kujala, J. & Päätalo, K. 2020. Työterveyshoitaja, mistä löydät tieteellistä tietoa työsi tueksi? ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 49. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2020042019316.
 • Sämpi, A-M., Ojala, A-M., Hihnala, J., Silver, M. & Päätalo, K. 2020. Ensihoitaja tarvitsee työssään hyvää fyysistä kuntoa. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 36. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2020051126052.
 • Ervasti, M., Hackzell, T., Päätalo, K. & Saarnio, R. 2020. Potilasturvallisuus ja ISBAR-menetelmä puhelimessa käytävän viestinnän ytimessä. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 30. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2020041416464.
 • Mäkinen-Nyman, K., Päätalo, K. & Hautala, E. 2020. Työyhteisöt oman psykososiaalisen työhyvinvointinsa kehittäjänä – esimerkkinä yksityinen hammaslääkärivastaanotto. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 28. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2020040914192.
 • Autio, A., Voutilainen, S. & Päätalo, K. 2020. Potilaan sitoutuminen lääkehoitoon on monen tekijän summa. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 1. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe202001162368.
 • Nummikoski, E., Päätalo, K., Koivunen, K., Henner, A. & Kajula, O. 2019. Potilaslähtöistä, yksilöllistä ohjausta kehittämässä – sepelvaltimotautipotilaiden kokemuksia saamastaan potilasohjauksesta. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 68. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2019062521814.
 • Päätalo, K. & Ala-Mursula, L. 2018. Työterveyshoitaja työkyvyn tukijana työterveyshuollossa. Teoksessa H. Honkanen (toim.) Terveyden edistämisen haasteet ja kehittäminen Pohjois-Pohjanmaalla. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 61. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2018100337320.
 • Saastamoinen, M., Vähä, T., Ypyä, J., Alahuhta, M. & Päätalo, K. 2018. Toiminnallisen opinnäytetyön oppimiskokemukset. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 45. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2018060625407.
 • Eriksson, M., Häyrynen, R., Myllykangas, K. & Päätalo, K. 2018. Polven tekonivelleikkauksen postoperatiivinen kivunhoito kotona. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 37. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2018061225737.

Henkilön julkaisut Juulissa