Oulun ammattikorkeakoulu

Sarlin, Tommi

Miessakit ry
Väkivaltaa kokeneet miehet -hanke

tommi.sarlin(at)miessakit.fi

p. 044 751 1344

Kognitiivinen lyhytterapeutti, TM Tommi Sarlin toimii hankekoordinaattorina sisältäen asiakas- ja hallintotyötä. HÄnen asiantuntijuusalueensa ovat integratiiivinen psykoterapia, miestyö, väkivalta ja mielenterveys.

Julkaisut ePookissa:

  • Pekkola, J. & Sarlin, T. 2018. Väkivaltaa kokeneille miehille kehitettiin auttamismalli. Teoksessa K. Koivisto, L. Paaso, J. Alakulppi & K. Serlo (toim.) Tasa-arvoa, itsemääräämisoikeutta ja mielenterveyttä edistämässä. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 57. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2018082434104.