Oulun ammattikorkeakoulu

Latvala, Eila

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

eila.latvala@jamk.fi

Latvala Eila

TtT, Dos. Eila Latvala vastaa Jyväskylän ammattikorkeakoulussa hyvinvointiyksikön johtamisesta. Hän vastaa yksikössään ammattikorkeakoulun strategisten tavoitteiden toteuttamisesta, koulutus- ja T&K-toiminnan laadusta ja tuloksellisuudesta sekä näiden suuntaamisesta strategioiden mukaisesti, ammattikorkeakoulun seudullisesta yhteistyöstä alueen elinkeinoelämän ja julkishallinnon kanssa, tulosyksikön taloudesta sekä henkilöstöjohtamisen linjauksista. Lisäksi hän toimii ammattikorkeakoulun johtoryhmän jäsenenä.

Julkaisut ePookissa:

  • Latvala, E. 2011. Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulutus uudistumisen edessä 2010 luvun alussa. Teoksessa K. Koivisto, E. Latvala, L. Vanhanen-Nuutinen & P. Vuokila-Oikkonen (toim.) Tutkimuskohteina hoitaminen ja hoitamaan oppiminen. Professori Sirpa Janhosen juhlakirja. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 1. http://urn.fi/urn:isbn:978-951-597-070-1.
  • Koivisto, K., Latvala, E., Vanhanen-Nuutinen, L. & Vuokila-Oikkonen, P. (toim.) 2011. Tutkimuskohteina hoitaminen ja hoitamaan oppiminen. Professori Sirpa Janhosen juhlakirja. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 1. http://urn.fi/urn:isbn:978-951-597-070-1.