Oulun ammattikorkeakoulu

Jämsä, Ulla

Oulun yliopistollinen sairaala (OYS)

ulla.jamsa@ppshp.fi

Jämsä Ulla

TtT Ulla Jämsä toimii kuntoutussuunnittelijana Oulun yliopistollisen sairaalan (OYS) lääkinnällisessä kuntoutuksessa. 

Hänen asiantuntija-alueensa ovat kuntoutus ja työelämän kehittäminen, jotka ovat myös tutkimusintressejä. Hänen väitöskirjansa käsittelee työelämälähtöistä oppimista kuntoutuksen ylemmässä ammattikorkeakoulutuksessa. Hän on kiinnostunut kehittävästä työntutkimuksesta ja soveltaa sitä kehittämishankkeissa. 

Julkaisut ePookissa:

  • Jämsä, U. & Vanhanen-Nuutinen, L. 2016. Kuntoutuksen ylemmän amk-koulutuksen kehittämishankkeet oppimisen paikkoina. Teoksessa H. Honkanen (toim.) 2016. Tehdään yhdessä ja opitaan toisilta – Osallisuus ja yhteistoiminta koulutuksen ja kuntoutuksen kehittämisessä. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 34. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2016113030084.