Oulun ammattikorkeakoulu

Henner, Anja

anja.henner(at)gmail.com

Anja Henner

TtT, röntgenhoitaja Anja Henner on toiminut yliopettajana radiografiassa ja sädehoidossa terveydenhuollon erityisalojen osastolla Oulun ammattikorkeakoulussa. Hän on lisäksi ollut säteilyn käytön vastaava johtaja ja vastannut myös säteilysuojakoulutuksesta. Hänen asiantuntijuusalueitaan ovat turvallisuuskulttuurin kehittäminen säteilyn käytössä sekä säteilyaltistuksen optimointi.  

Anja Hennerin kotisivut

Julkaisut ePookissa:

 • Henner, A. 2020. Säteilyn käytön turvallisuuskulttuurin kehittäminen opetuksessa. Teoksessa K. Virolainen, S., Kekäläinen & S-L. Halme (toim.) Sydämen kultainen kosketus – aurinko nousee Oulusta. Hyvinvoinnin, terveyden ja hoitotyön edistäjät. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 118. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2020120299086.
 • Säilynoja, H., Koivunen, K. & Henner, A. 2020. Rytmihäiriöpotilaan digitaalisen hoitopolun kehittäminen yhdessä potilaiden kanssa. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 75. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2020091870025.
 • Henner, A. & Schroderus-Salo, T. 2020. Säteilyturvallisuuskoulutuksella vastataan lain asettamiin osaamisvaatimuksiin. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 41. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2020052639183.
 • Pikkarainen, M., Kemppainen, L. & Henner, A. 2020. Ionisoiva säteily ja kaihi – tietoa säteilytyöntekijöille. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 35. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2020042322182.
 • Sarlund, L., Suhonen, E., Schroderus-Salo, T. & Henner, A. 2020. Vastasyntynytkin voi tarvita keuhkojen natiiviröntgentutkimuksia – opas röntgenhoitajaopiskelijoille simulaatioharjoittelua varten. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 19. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2020040210157.
 • Ilvesmaa, N., Kokko, E., Henner, A. & Koivunen, K. 2020. Koronaariangiografiatutkimuksissa käyneiden potilaiden sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen käyttö ja käytön kustannukset vuonna 2016. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 16. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2019061921365.
 • Henner, A., Paalimäki-Paakki, K. & Paldanius, M. 2019. Moniammatillisia kokeiluja virtuaali- ja digitaalimaailmassa. Teoksessa M. Paldanius (toim.) Oulun alueen ja Pohjois-Suomen kehitystä tuetaan monipuolisella tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyöllä. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 89. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2019110536745.
 • Nummikoski, E., Päätalo, K., Koivunen, K., Henner, A. & Kajula, O. 2019. Potilaslähtöistä, yksilöllistä ohjausta kehittämässä – sepelvaltimotautipotilaiden kokemuksia saamastaan potilasohjauksesta. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 68. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2019062521814.
 • Järvenpää, S., Kentta, E., Kuure, M-H., Paalimäki-Paakki, K. & Henner, A. 2019. Potilaan hoitopolun sujuvuus päivystyksestä päivystysröntgeniin. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 16. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe201902134766.
 • Hakala, N., Mattila, R., Kuure, M-H., Schroderus-Salo, T. & Henner, A. 2019. Säteilytyön erityispiirteet ydinvoimalassa – mitä terveysalan ammattilaisen tulisi tietää? ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 15. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe201902215880.
 • Jokelainen-Vääräniemi, K., Kyllönen, H., Koivunen, K., Kajula, O. & Henner, A. 2019. Sepelvaltimotautidiagnoosin saaneet asiakkaat ja heidän hoitopolkunsa. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 5. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe201902013885.
 • Kuusela, A., Niemelä, M., Tiitto, J., Tuomaala, N., Schroderus-Salo, T. & Henner, A. 2018. Simulaatioharjoitukset osastokuvausharjoittelun tukena. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 60. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2018112348964.
 • Koivisto, K., Henner, A. & Kiviniemi, L. (toim.) 2017. Hoitotyön koulutus ja tutkimus- ja kehittämistoiminta – ajankohtaisia ja tulevaisuutta ennakoivia haasteita. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 43. http://urn.fi/urn:isbn:978-951-597-153-1.
 • Henner, A., Schroderus-Salo, T. & Hirvonen, L. 2017. Sairaanhoitaja säteilyn käyttäjänä. Teoksessa K. Koivisto, A. Henner & L. Kiviniemi (toim.) Hoitotyön koulutus ja tutkimus- ja kehittämistoiminta – ajankohtaisia ja tulevaisuutta ennakoivia haasteita. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 43. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2017101750113.
 • Henner, A., Paalimäki-Paakki, K. & Metsälä, E. 2017. eBreast edistää moniammatillista yhteistyötä. Teoksessa K. Koivisto, A. Henner & L. Kiviniemi (toim.) Hoitotyön koulutus ja tutkimus- ja kehittämistoiminta – ajankohtaisia ja tulevaisuutta ennakoivia haasteita. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 43. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2017101850135.
 • Salo, S. & Henner, A. 2017. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus haastaa kyvykkyyden. Teoksessa K. Koivisto, A. Henner & L. Kiviniemi (toim.) Hoitotyön koulutus ja tutkimus- ja kehittämistoiminta – ajankohtaisia ja tulevaisuutta ennakoivia haasteita. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 43. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2017101250058.
 • Koivisto, K., Henner, A. & Paaso, L. 2017. Tiimityö – mihin sillä pyritään? Teoksessa K. Koivisto, A. Henner & L. Kiviniemi (toim.) Hoitotyön koulutus ja tutkimus- ja kehittämistoiminta – ajankohtaisia ja tulevaisuutta ennakoivia haasteita. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 43. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2017101750111.
 • Koivisto, K., Henner, A. & Paaso, L. 2017. Monialaisuus opinnoissa. Millaista osaamista monialaisilla opinnoilla tavoitellaan ja millaista osaamista tulevaisuudessa tarvitaan? Teoksessa K. Koivisto, A. Henner & L. Kiviniemi (toim.) Hoitotyön koulutus ja tutkimus- ja kehittämistoiminta – ajankohtaisia ja tulevaisuutta ennakoivia haasteita. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 43. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2017101850134.
 • Koivisto, K. & Henner, A. 2017. Työelämälähtöinen tutkimus- ja kehittämistoiminta Oulun ammattikorkeakoulun hoitotyön koulutuksessa. Teoksessa K. Koivisto, A. Henner & L. Kiviniemi (toim.) Hoitotyön koulutus ja tutkimus- ja kehittämistoiminta – ajankohtaisia ja tulevaisuutta ennakoivia haasteita. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 43. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2017101850136.
 • Luttinen-Maunu, K., Lehto, L., Henner, A. & Mäkitalo, O. 2017. INR-hoitajat osana laadukasta vieritestausta. Teoksessa K. Koivisto, A. Henner & L. Kiviniemi (toim.) Hoitotyön koulutus ja tutkimus- ja kehittämistoiminta – ajankohtaisia ja tulevaisuutta ennakoivia haasteita. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 43. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2017101750128.
 • Lahdenperä, A., Suutari, H., Koivunen, K., Paalimäki-Paakki, K. & Henner, A. 2017. ”Kyllä se ensimmäisellä kerralla pelotti” – Sepelvaltimoiden varjoainekuvauksen hoitopolku asiakkaan silmin. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 42. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2017110150449.
 • Henner, A. 2015. Yhdessä tutkien ja kirjoittaen verkostoidutaan jo opiskeluaikana kansallisesti ja kansainvälisesti. Teoksessa L. Kiviniemi, K. Koivisto & K. Koivunen (toim.) Yhteistyössä koulutusta, työelämää ja aluetta kehittämässä. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 29. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2015102014995.
 • Koivisto, K. & Henner, A. 2015. Opiskelijoiden kokemuksia Oulun ammattikorkeakoulun master-tutkinnon monialaisista yhteisistä opinnoista. Teoksessa L. Kiviniemi, K. Koivisto & K. Koivunen (toim.) Yhteistyössä koulutusta, työelämää ja aluetta kehittämässä. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 29. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2015102815136.
 • Koivisto, K., Koskela, M. & Henner, A. 2015. Opettajien kokemuksia tiimiopettajuudesta master-koulutuksessa. Teoksessa L. Kiviniemi, K. Koivisto & K. Koivunen (toim.) Yhteistyössä koulutusta, työelämää ja aluetta kehittämässä. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 29. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2015102815074.

Henkilön julkaisut Juulissa