Oulun ammattikorkeakoulu

Vuokila-Oikkonen, Päivi

Diakonia-ammattikorkeakoulu

paivi.vuokila-oikkonen@diak.fi

Vuokila-Oikkonen Päivi

TtT, terveydenhuollon opettaja, psykiatrinen sairaanhoitaja, reteaming coach Päivi Vuokila-Oikkonen toimii tutkijayliopettajana Diakonia-ammattikorkeakoulun Hyvinvointipalvelut-tutkimusohjelmassa Syrjäytymisen ehkäiseminen ammattikorkeakoulussa -hankkeessa. Hänen tutkimusaiheensa on sosiaalinen pääoma ammattikorkeakoulussa.

Työkokemusta hänellä on psykiatrisena sairaanhoitajana akuutissa psykiatriassa, terveydenhuollon opettajana terveydenhuolto-oppilaitoksissa, ammattikorkeakouluissa ja hoidon didaktiikan lehtorina Oulun yliopistossa. Väitöskirja Akuutin psykiatrisen osastohoidon yhteistyöneuvottelun keskustelussa rakentuvat kertomukset julkaistiin vuonna 2002.

Hän on julkaissut artikkeleita ja ollut kirjoittamassa oppikirjoja. Häneen asiantuntijuusalueitansa ovat työelämän tutkivan kehittämisen lisäksi kertomukset ja kerronnallisuus dialogi tutkimuksen lähestymistapoina ja menetelminä, vuorovaikutus lähestymistapana ja menetelmänä, moniammatillinen ja monialainen yhteistyö sekä mielenterveyden edistäminen.

Julkaisut ePookissa:

  • Vuokila-Oikkonen, P. 2011. Sosiaalinen pääoma ammattikorkeakoulussa. Teoksessa K. Koivisto, E. Latvala, L. Vanhanen-Nuutinen & P. Vuokila-Oikkonen (toim.) Tutkimuskohteina hoitaminen ja hoitamaan oppiminen. Professori Sirpa Janhosen juhlakirja. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 1. http://urn.fi/urn:isbn:978-951-597-070-1.
  • Koivisto, K., Latvala, E., Vanhanen-Nuutinen, L. & Vuokila-Oikkonen, P. (toim.) 2011. Tutkimuskohteina hoitaminen ja hoitamaan oppiminen. Professori Sirpa Janhosen juhlakirja. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 1. http://urn.fi/urn:isbn:978-951-597-070-1.
  • Vuokila-Oikkonen, P. 2012. Mielenterveyden edistäminen peruskoulun alakoulussa, yläkoulussa, lukiossa, ammatillisessa koulutuksessa ja ammattikorkeakorkeakoulussa. Teoksessa H. Honkanen, L: Kiviniemi & J. Kylmä (toim.) Piiriltä yliopiston kautta siviiliin. Dosentti Merja Nikkosen juhlakirja. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 9. http://urn.fi/urn:isbn:978-951-597-088-6.