Oulun ammattikorkeakoulu

Halonen, Laura

Oulun ammattikorkeakoulu

laura.halonen(at)oamk.fi

p. 050 360 9516

Laura Halonen toimii lehtorina Ammatillisen opettajankoulutuksen Täydennyskoulutus- ja kehittämispalveluissa. Hänen asiantuntijuusalueitaan ovat osaamisidentiteetin rakentumista tukeva opetus ja uraohjaus, nuorten osallisuuden tukeminen ja syrjäytymisen ehkäisy sekä yhteisöllisyyden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa.

Julkaisut ePookissa:

  • Rusanen, T. & Halonen, L. 2021. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien kehittäminen edellyttää opiskelijoiden aktiivista osallisuutta ja kokonaisvaltaista tilannekartoitusta. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 3. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe202101293247.
  • Halonen, L., Grekula, M. & Wenström, S. 2020. Miten ohjaan tulevaisuuden työelämään? Työkaluja opiskelijan osaamisidentiteetin rakentumisen tueksi. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 11. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe202003198542.
  • Halonen, L. 2019. Koulutusvalinnat vaikuttavat yhä sukupuolten tasa-arvoon – opettajien ja ohjaajien tuki nuorille on tärkeää. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 64. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe201901283329.
  • Karjalainen, A., Aalto, S., Alaniska, H., Brauer, S., Erkkilä, R., Guttorm, T., Haapakoski, P., Halonen, L., Hanhela, P., Happo, I., Heiskari, K., Huhtala, J., Huttu, P., Junkkari, M., Kiviniemi, K., Karjalainen, P., Kepanen, P., Kilja, P., Korento, K., Korkala, H., Kotimäki, E., Koukkari, M., Kuortti, K., Laajala, T., Lehtelä, P-L., Liu, T., Liukkonen, M., Länsitie, J., Nissilä, S-P., Oikarinen, P., Paaso, A., Pelkonen, T., Perunka, S., Pietilä, M., Pousi, J., Räinä-Räisänen, A., Räisänen, M., Rusanen, T., Salo, J., Stevenson, B., Talonen, E., Tenno, T., Tikkanen, S., Viitala, T., Virkkula, E. & Wenström, S. 2018. Seitsemän havaintoa onnistuneesta osaamisperusteisesta koulutuksesta. Teoksessa A. Karjalainen (toim.) Osaamisen opettaja. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 56. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2018102938973.
  • Halonen, L., Happo, I., Kilja, P. & Hanhela, P. 2018. Osallistava pedagogiikka osaamisperusteisessa koulutuksessa. Teoksessa A. Karjalainen (toim.) Osaamisen opettaja. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 56. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2018102638912.
  • Kilja, P., Karjalainen, P., Oikarinen, P., Halonen, L. & Korkala, H. 2018. Omalle polulle jo hakuvaiheessa. Teoksessa A. Karjalainen (toim.) Osaamisen opettaja. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 56. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2018102638897.

Henkilön julkaisut Juulissa