Oulun ammattikorkeakoulu

Roiko-Jokela, Timo

Timo Roiko-Jokela toimii rytmimusiikin linjavastaavana Centria-ammattikorkeakoulussa musiikin koulutuksessa ja esiintyy monenlaisissa kokoonpanoissa, muun muassa Guardia Nueva, Micke Björklöf & Blue Strip sekä African Skies. Tällä hetkellä hän opiskelee Taiteen tekijä ja kehittäjä (YAMK) -koulutusohjelmassa.

Julkaisut ePookissa:

  • Roiko-Jokela, T. 2020. Minä taiteilijana – ennen, nyt ja tulevaisuudessa. Teoksessa E. Isomursu, P. Hoppu & J. Tötterström (toim.) Taidetta ja elämää. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 57. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2020062345413.