Oulun ammattikorkeakoulu

Mäkitalo, Outi

Oulun ammattikorkeakoulu

outi.makitalo@oamk.fi

p. 050 5651313

Mäkitalo Outi

Ft, ThM, ELH Outi Mäkitalo toimii tuntiopettajana Terveydenhuollon erityisalojen osastolla ja koulutusohjelmavastaavana bioanalytiikan koulutusohjelmassa.

Aikaisemmin hän on työskennellyt mm. vastuuopettajana Pirkanmaan ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun yhteistyönä aikuiskoulutussovelluksena toteutetussa bioanalytiikan koulutusohjelmassa. Hän on toiminut myös erilaisissa opettajan tehtävissä avoimessa yliopistossa, Oulun seudun ammattiopistossa ja Oulaisten yksikössä. Tätä aiemmin hän on toiminut Oulun kihlakunnan poliisilaitoksella koulutussuunnittelijana opettajille ja oppilaiden vanhemmille suunnatussa Huumetietousprojektissa.

Hän on väitellyt kasvatustieteessä aiheenaan ehkäisevä huumetyö. Hän on toiminut myös tutkijana Oulun yliopiston opettajankoulutuksen yksikössä sekä lehtorina ja yliassistenttina Oulun yliopiston hoitotieteen ja terveyshallinnon laitoksella.

Julkaisut ePookissa: 

  • Luttinen-Maunu, K., Lehto, L., Henner, A. & Mäkitalo, O. 2017. INR-hoitajat osana laadukasta vieritestausta. Teoksessa K. Koivisto, A. Henner & L. Kiviniemi (toim.) Hoitotyön koulutus ja tutkimus- ja kehittämistoiminta – ajankohtaisia ja tulevaisuutta ennakoivia haasteita. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 43. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2017101750128.
  • Mäkitalo, O. & Savolainen, A. 2012. Vierianalytiikan erikoistumisopinnot valtakunnallisena verkostoyhteistyönä. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 4. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe201201091039.

Julkaisut Oamkin julkaisurekisterissä