Oulun ammattikorkeakoulu

Männistö, Merja

Oulun ammattikorkeakoulu

merja.mannisto(at)oamk.fi

p. 050 542 3495

Mannisto Merja

TtT Merja Männistö toimii yliopettajana ja terveydenhoitajakoulutuksen tutkintovastaavana Oulun ammattikorkeakoulussa. Hänen osaamisalueitaan ovat ennaltaehkäisevä hoitotyö, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sekä terveysvalmennus ja eri asiakasryhmien ohjaus. Tutkimuksellisena kiinnostuksen kohteena ovat opiskelijoiden yhteisöllisyys ja yhteisöllistä oppimista tukevat pedagogiset ratkaisut, erilaiset innovatiiviset digitaaliset oppimisympäristöt ja opetusteknologia. Lisäksi hänen kiinnostuksensa kohteena on opettajien osaaminen yhteisöllisessä oppimisessa digitaalisissa oppimisympäristöissä. Tällä hetkellä hän toimii myös asiantuntijana terveyden edistämisen ja verkkopedagogiikan kehittämishankkeissa. 

Julkaisut ePookissa:

 • Juvani, E., Koskelo, S., Paananen, H., Rautio, A., Takkinen, S. & Männistö, M. 2021. Kouluterveydenhuollon haasteena tuen tarpeessa olevien oppilaiden ja perheiden tavoittaminen ja tukeminen. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 36. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe202103248237.
 • Parkkinen, H., Nissilä, V., Pajuniemi, T., Kolehmainen, J., Kostamo, P. & Männistö, M. 2021. Vaikuttava elintapaohjaus auttaa nuorta motivoitumaan. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 32. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe202103238022.
 • Pentikäinen, T., Pihkakoski, T., Vänskä, S. & Männistö, M. 2021. Syömishäiriötaustaisen äidin kohtaaminen lastenneuvolassa. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 18. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe202103016177.
 • Hakamaa, H. & Männistö, M. 2021. Perheen synnytyspelon kohtaaminen äitiysneuvolassa. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 16. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe202102114577.
 • Huusko, E., Päätalo, K. & Männistö, M. 2021. Työterveyshoitajan vaikuttavat työtavat. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 10. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe202101293219.
 • Männistö, M. 2020. Digitaalinen yhteisöllinen oppiminen hoitotyön opiskelijoiden ammatillisen osaamisen vahvistamisessa ‒ tulevaisuuden kultainen kosketus. Teoksessa K. Virolainen, S., Kekäläinen & S-L. Halme (toim.) Sydämen kultainen kosketus – aurinko nousee Oulusta. Hyvinvoinnin, terveyden ja hoitotyön edistäjät. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 118. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2020120299132.
 • Männistö, M. 2020. Yhteisöllinen digioppiminen mahdollistaa hoitotyön opiskelijoiden tulevaisuussuuntautuneen monipuolisen työelämäosaamisen. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 58. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2020060941235.
 • Männistö, M. 2020. Sosiaali- ja terveysalan opettajan yhteisöllisen digioppimisen osaaminen. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 50. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2020060440608.
 • Männistö, M. 2018. Tulevaisuuden terveydenhoitajatyön osaaminen kehittyy yhteisöllisen verkkopedagogiikan avulla. Teoksessa H. Honkanen (toim.) Terveyden edistämisen haasteet ja kehittäminen Pohjois-Pohjanmaalla. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 61. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2018112048681.
 • Männistö, M. & Sandström, S. 2018. Digitaaliset palvelut asiakaslähtöisen elintapaohjauksen kehittämisessä. Teoksessa H. Honkanen (toim.) Terveyden edistämisen haasteet ja kehittäminen Pohjois-Pohjanmaalla. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 61. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2018110247132.
 • Honkanen, H., Männistö, M. & Utriainen, K. 2014. Välittävä opiskeluyhteisö tukee hyvinvointia. Selvitys ammattiopistojen käytännöistä ja kehittämistarpeista terveyserojen kaventamiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 32. http://urn.fi/urn:isbn:978-951-597-120-3.
 • Männistö, M. 2015. Teknologiatuetussa oppimisympäristössä opitaan terveyden edistämistä yhteisöllisesti – pedagogiset ratkaisut avainasemassa. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 19. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2015060410033.

Henkilön julkaisut Juulissa