Oulun ammattikorkeakoulu

Halunen, Jarkko

Oulun kaupunki

jarkko.halunen(at)ouka.fi

p. 044 703 8274 

Halunen Jarkko

Jarkko Halunen toimii tuottajana Oulun kaupungin tapahtumapalveluissa. Hänen työkenttänsä muodostuu tapahtuma-alaan liittyvistä kehittämistehtävistä sekä erilaisista tuotannollisista vastuista useissa tapahtumissa, muun muassa Lumo-valofestivaalilla, Oulun puistopiknikeissä sekä Qstock-festivaalin Oulu-lavalla. Aiemmin Halunen kehittänyt projektipäällikkönä oululaista musiikkialaa Rockpolis Oulu -hankkeessa sekä nuorten kulttuurin kenttää Valmistamo-hankkeessa. Ennen media- ja kulttuurialalle siirtymistään Halunen työskenteli ohjaajan ja vastaavan ohjaajan tehtävissä lastensuojelun ja päihdekuntoutuksen yksiköissä.

Julkaisut ePookissa:

  • Halunen, J., Dahmane, N. & Pietilä, J. 2017. Elämyksellisyys ja tarinallistaminen. Teoksessa P. Isomursu, P. Hoppu & D. Wallenius (toim.) Minne matka, kulttuurituottaminen? Pohjoinen näkökulma kulttuurituottamiseen nyt ja tulevaisuudessa. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 28. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe201709188640.