Oulun ammattikorkeakoulu

Liljamo, Pia

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

pia.liljamo(at)ppshp.fi

p. 040 865 5063

Pia Liljamo

TtM, sh, TtT-opiskelija (sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto) Pia Liljamo on projektipäällikkö Virtuaalisairaala 2.0 -hankkeessa, jossa kehitetään sähköisiä terveyspalveluita kansalaisten ja ammattilaisten käyttöön. Liljamo on toiminut PPSHP:n hoitoisuusasiantuntijana vuosina 2002–2016 ja kehittänyt ja tutkinut hoitoisuusluokitustiedon hyödyntämistä ja hoitotyön kirjaamista. Hän kuuluu muun muassa kansalliseen FinCC-asiantuntijaryhmään sekä Sairaanhoitajaliiton erityispätevyysarviointineuvostoon.

Julkaisut ePookissa:

  • Liljamo, P. 2017. Hoitoisuusluokittelua 20 vuotta – mitä hyötyä? Teoksessa K. Koivisto, A. Henner & L. Kiviniemi (toim.) Hoitotyön koulutus ja tutkimus- ja kehittämistoiminta – ajankohtaisia ja tulevaisuutta ennakoivia haasteita. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 43. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2017101850145.