Oulun ammattikorkeakoulu

Niemelä, Eija

Oulun ammattikorkeakoulu

eija.niemela(at)oamk.fi

p. 050 360 7446

Eija Niemelä

Sairaanhoitaja, TtT, Eija Niemelä toimii hoitotyön yliopettajana. Hänen työtehtävänsä keskittyvät tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan. Hän on viime vuosina  toiminut myös valtakunnallisessa korkeakouluverkostossa suunnittelemassa ja toteuttamassa Sairaanhoitajan lääkkeenmääräämiskoulutusta. Hän toimi Jyvä-hankkeen tutkijana ja Oamkin osahankkeen projektipäälikkönä 2014-2016.

Julkaisut ePookissa:

  • Anttonen, S., Niemelä, E., Saarnio, R. & Pölkki, T. 2020. Vanhempien kokemukset lähtökohtana kehitettäessä perhelähtöistä moniammatillista kuntoutusta. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 39. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2020052639190.
  • Pohjola, K., Niemelä, E. & Sandelin, P. 2020. Hoitohenkilökunnan kivunarvioinnin ja -hoidon kehittäminen yhteisöllisillä menetelmillä. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 31. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2020040914265.
  • Niemelä, E., Jylkkä, M. & Pinola, S. 2020. Osaamisen kehittyminen sairaanhoitajan vastaanottotoiminta -erikoistumiskoulutuksessa. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 21. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe202003309596.
  • Niemelä, E. & Alahuhta, M. 2017. Lääkehoidon osaamisen kehittyminen Sairaanhoitajan lääkkeenmäärääminen -koulutuksessa. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 29. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe201706147246.
  • Niemelä, E. & Alahuhta, M. 2016. Paljon palveluja käyttävien asiakkaiden palvelujen kehittämisessä ollaan Jyvällä. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 9. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe201603108706.
  • Alahuhta, M. & Niemelä, E. 2013. Kliininen potilaskoe varmensi osaamista Sairaanhoitajan lääkkeenmäärääminen -koulutuksessa. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 18. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe201310096527.

Henkilön julkaisut Juulissa