Oulun ammattikorkeakoulu

Litewka-Anttolainen, Anna

anialitewka(at)gmail.com 

p. 044 970 0158

Anna Litewka-Anttolainen on suorittanut puolalaisen ja klassillisen filologian maisterin tutkinto-ohjelman sekä Eurooppaa ja Euroopan integraatiota koskevat jatko-opinnot Poznanin yliopistolla Puolassa. 

Hän on toiminut Poznanin kaupungin kulttuuri-instituutissa kulttuurijärjestäjänä ja tuottajana, muun muassa elokuvateatterin johtajan tehtävissä, elokuvafestivaalien järjestäjänä sekä mediakasvatuskskouluttajana ja elokuvakulttuurin opettamisen ja edistämisen ohjelmakoordinaattorina. 

Hän muutti Suomeen vuonna 2013 ja on toiminut aktiivisena toimijana monikulttuurisuustyössä. Hänet valittiin Oulun kaupunginhallituksen nimeämään maahanmuuttaajaneuvostoon jäseneksi toimikaudelle 2017–2021.

Julkaisut ePookissa:

  • Litewka-Anttolainen, A. 2017. Monikulttuurisen kulttuuritoiminnan ulottuvuudet. Teoksessa P. Isomursu, P. Hoppu & D. Wallenius (toim.) Minne matka, kulttuurituottaminen? Pohjoinen näkökulma kulttuurituottamiseen nyt ja tulevaisuudessa. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 28. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe201709188639.