Oulun ammattikorkeakoulu

Videoiden julkaiseminen ePookissa

ePookissa julkaistaan myös oamkilaisten omaan tutkimus- ja asiantuntijatyöhön liittyviä videoita. Linkki videoehdotukseen toimitetaan osoitteeseen tkjulkaisut@oamk.fi. Tk-julkaisuneuvosto päättää julkaistavaksi hyväksyttävistä videoista.

Videoita voidaan julkaista ePookissa joko 

 1. pelkkinä videoina (esim. Exploring Humour as a Strategic Tool for Creating Innovative Business) tai 
 2. osana tekstiartikkelia (esim. Hyötypelit ja pelillistäminen koulutuksessa – mahdollisuuksia ja haasteita).

Jos julkaistaan pelkkä video, niin videon pitää täyttää OKM:n julkaisutiedonkeruussa määritellyt julkaisukriteerit:

 • Julkaisu perustuu tekijän korkeakoulussa tekemään tutkimus- ja asiantuntijatyöhön.
 • Julkaisua ei ole aikaisemmin julkaistu tiedonkeruussa raportoitavassa muodossa.
 • Tekijällä on yhteys korkeakouluun.

Jos julkaistaan osana tekstiartikkelia, niin videolla on enemmän tekstiä tukeva rooli. Pääasia sanotaan tekstissä, mutta video tuo artikkeliin uutta lisätietoa. 

 

OKM:n käsikirja sanoo audiovisuaalisen aineisto hyväksymisestä seuraavaa:

Hyväksytään

 • Sellaiset julkaistut audiovisuaaliset aineistot, joita ei julkaisun sisällön perusteella tilastoida muissa kohdissa.
 • Tekijä yleensä toimittaja tai aineiston tuottanut henkilö.
 • Useassa osassa esitettävä tai jatkuvajuoninen kokonaisuus merkitään vain kerran.
 • Luokkaan sisältyvät mm.:
  • Tutkimuksen tuloksia dokumentoivat audiovisuaaliset esitykset, televisio- ja radio-ohjelmat.
  • Monimediajulkaisut, esim. Elokuvan taju-sivusto.

Ei hyväksytä 

 • Televisio tai radiohaastattelut
 • Taiteellinen audiovisuaalinen aineisto ( luokka F)
 • Audiovisuaaliset opetusmateriaalit, esim. pelkästään yksittäisiä kursseja varten tehdyt verkkoaineistot tai vastaavat. Laajemmat opetusmateriaalit, joissa päätuote kirja luokkaan D5.
 • Henkilön omaehtoisesti internetiin lataamat aineistot
 • Mainos- tai promootiomateriaalit
 

ePookissa julkaistavassa videossa täytyy olla näkyvillä seuraavat tiedot:

 • Tekijöiden nimet (ohjaaja, käsikirjoittaja, kuvaaja, leikkaaja ja tuottaja). 
 • Videon nimi.
 • Julkaisuvuosi. 
 • Oulun ammattikorkeakoulu.

Julkaistavista videoista toimitetaan lisäksi seuraavat tiedot:

 • Videon nimi.
 • Tekijöiden nimet ja kirjoittajakuvaukset
 • Kuvaus videosta eli videot liitetään aina tiettyyn kontekstiin. Kontekstissa kerrotaan tiivistetysti, mistä videossa on kysymys ja mihin tarkoitukseen sitä voidaan käyttää. 
 • Lähdeluettelo.
 • Tee videosta myös tiivistelmä sisältäen videon pituuden. 
 • Asiasanat.

 

ePookiin tarjottavat videojulkaisut arvioidaan arviointilomakkeella. Tutustumalla lomakkeeseen saat hyödyllistä tietoa tärkeistä videojulkaisun ominaisuuksista. Tutustuthan myös ohjeisiin hyvän videojulkaisun tekemisestä