Oulun ammattikorkeakoulu

Metsälä, Eija

Metropolia-ammattikorkeakoulu

eija.metsala(at)metropolia.fi

p. +358 50 347 8177

Eija Metsälä

FT, Eija Metsälä työskentelee Metropolia-ammattikorkeakoulussa yliopettajana radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelmassa alanaan erityisesti kansainvälisten radiografian alan opetukseen liittyvien projektien johtamista, alan opetuksen kehittämistä sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla, käytännön opetustyötä ja opinnäytetöiden ohjausta suomenkielisissä ja englanninkielisissä Bachelor- ja Masters-tasojen koulutusohjelmissa. 

Julkaisut ePookissa:

  • Henner, A., Paalimäki-Paakki, K. & Metsälä, E. 2017. eBreast edistää moniammatillista yhteistyötä. Teoksessa K. Koivisto, A. Henner & L. Kiviniemi (toim.) Hoitotyön koulutus ja tutkimus- ja kehittämistoiminta – ajankohtaisia ja tulevaisuutta ennakoivia haasteita. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 43. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2017101850135.