Oulun ammattikorkeakoulu

Männistö, Jaana

Centria ammattikorkeakoulu

jaana.mannisto@centria.fi

Sosionomi Jaana Männistö toimii Centria ammattikorkeakoulussa projektisuunnittelijana. Vuodesta 2009 lähtien hänen tehtäviinsä on kuulunut hyvinvointialan hanketoiminta. Sosiaalialan tutkimus- ja kehitystoiminnan tavoitteena on hyvinvoinnin tukeminen ja kehittäminen moniammatillisten hankkeiden avulla.

Julkaisut ePookissa: 

  • Ukkola, S., Huotari, T. & Männistö, J. 2011. Kolmannen sektorin osaamis- ja kehittämistarpeet sekä sosiaalisen ja yhteiskunnallisen yrittäjyyden tunnettuus. Lykky-hankkeen kyselytutkimuksen raportti. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 6. http://urn.fi/urn:isbn:978-951-597-075-6.
  • Huotari, T., Männistö, J. & Ukkola, S. 2012. Vastuullista yrittäjyyttä hyvinvointialalle. Koulutuksen malli. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 5. Hakupäivä 12.8.2015. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe201202241456.